Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS)


OSNIVAČKI DOKUMENTI (.pdf)
✰ principi i ciljevi ✰

“Poštovane drugarice i drugovi proleteri. Nalazimo se u istorijskom trenutku našeg delovanja. Nemamo šta ili koga da čekamo. Što smo duže pasivni, više gubimo. U prošlosti smo imali prilike da se upoznamo sa različitim levičarskim organizacijama, gde je svaka akcija započinjala pričom i završavala se na priči, polemisanju i samosažaljenju. To više ne sme da bude slučaj. Borba! Borba je nešto što mora da nas karakteriše i da nas odvaja od drugih organizacija…”

Na sastanku Osnivačkog foruma RSRS, 18-19. januara 2020.
Sa Osnivačkog foruma:

Usvojena proklamacija: