O lokalnim i parlamentarnim izborima u Republici Srbiji

LOKALNI IZBORI

Na osnovu Platforme “Komuna” Revolucionarni savez rada Srbije formira Grupe građana “Komuna” koje sa svojim odborničkim listama izlaze na lokalne izbore u Srbiji tamo gde to u datom trenutku ostvarivo. Stvarajmo „Komune“, svuda!

Mi smo Grupa građana „Komuna“. Sigurni smo da je kapitalizam kao epoha na izdisaju. Totalni društveni i ekonomski haos za koji je kapitalizam odgovoran može da nestane samo ako i sam kapitalizam prestane da postoji. Mi želimo da mu pomognemo da ode. Pri svakom svom opredeljenju za bilo koje konkretno rešenje kojim se lokalna samouprava bude bavila rukovedićemo se namerom uspostavljanje socijalističkog državnog i društvenog uređenja i ukidanja svake eksploatacije i nasilja čoveka nad čovekom. Za novo društvo rada i ravnopravnosti – „Komuna“!

Šta „Komuna“ može na lokalnim izborima?

Može da istakne svoj glavni adut – činjenicu da u postojećem višestranačkom odnosu snaga gde su i vladajuće i opozicione partije u suštini buržoaske partije, ne postoji nijedna politička snaga koja može nepristrasno i slobodno, mimo uticaja vlasnika kapitala – da se bori za konkretna rešenja koja su u okviru ovlašćenja lokalne samouprave, a da ta rešenja budu suprotstavljena interesima kapitalista. Dok “Komuna” to može.

PARLAMENTARNI IZBORI

Na osnovu Platforme “Komuna” pozivamo na formiranje jedinstvene radničke levičarske parlamentarne koalicije “Komuna” za izlazak na parlamentarne izbore u Srbiji, kao i borbu protiv drakonskog buržoaskog izbornog zakona u Srbiji.

Na osnovu Platforme “Komuna” pozivamo sve radničke i levičarske partije, organizacije i snage u jedinstveni borbeni antiimperijalistički i antifašistički parlamentarni i sindikalni front. Samo takav front može da zavede demokratski red u politički i ekonomski haos izazvan korupcijom i dezorganizovanošću buržoazije – samo takav front može da spreči profašističku zaveru koja se nadvija nad zemljom.


privremeni Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije,
19. januara 2020. godine
u Jagodini, Republika Srbija

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s