Kratka istorija modernog revolucionarnog pokreta na našim prostorima

Januara 2020. godine u gradu Svetozara Markovića, lučonoše demokratije i socijalizma u Srbiji i na Balkanu, a na stogodišnjicu revolucionarnog, boljševičkog kongresa Komunističke partije – održava se proleterski kongres balkanskog jedinstva – osniva se Revolucionarni savez rada…