EDUKATIVNA KOMUNA: savremeno obrazovanje

Edukativna komuna
“Ljiljana Bogoeva Sedlar”

Revolucionarnog saveza rada Srbije


SAVREMENO OBRAZOVANJE

Dostignuća naučno-tehnološke revolucije u razvoju sistema komunikacija, takozvano “informacijsko doba”- promenilo je sve aspekte svakodnevnog života i rada. Najveći izazov dolazi za obrazovanje. Ne samo forma, menja se i sam obrazovni sadržaj. Ne samo pisanje kredom po tabli, već je i učenje informacija koje se mogu lako naći, na primer na internetu – postalo izlišno. Fokus obrazovnog procesa prelazi na umetničku, naučnu i industrijsku kreativnost, socijalne i organizacione sposobnosti. Potreban je sveobuhvatniji pristup, posebno u obrazovanju dece. Moto stare škole je “uči da bi stvarao”, a moto nove škole je “stvaraj da bi učio.”

Edukativna komuna Revolucionarnog saveza rada
na Osnivačkom forumu Revolucionarnog saveza rada
19. januara 2020. u Jagodini, Republika Srbija

MODERN EDUCATION IN ACTION

Achievements of scientific and technological revolution in developing communication systems – the so-called information age – changed all the aspects of everyday life and work. The greatest challenge comes for education. It is not only the form, but also the content of education is changing. Not just writing on boards, but also learning information that can be easily found on the internet lost its primary function. Thus the focus of education becomes artistic, scientific and technological creativity, social and organizational skillfulness. More comprehensive approach is arising, especially in children education. Old school motto was “learn, to create” and modern school motto is “create, to learn”.

Education commune, Revolutionary Alliance of Labour
Founding Meeting of Revolutionary Alliance of Labour,
19. 01. 2020.

contact: savezrada@gmail.com
subject: EDUKATIVNA KOMUNA / EDUCATION COMMUNE

SEKCIJA ZA OBRAZOVANJE, Doc. dr Tamara Đorđević

Prosvećeni subjekt oblikovan u vreme osnivanja nacionalnih država, onaj koji poseduje znanje i biva stavljen u funkciju obrazovanja masa, u savremenom društvu konačno gubi svoj autoritet. Hijerarhija, segregacija, selekcija ili isključivanje, te obrazovanje (ili pedagogija) stavljeno u funkciju vladajuće kapitalističke ideologije aktiviraju kritički aparat usmeren protiv tehnokratije, elitistizma, evropocentričnosti i formiranja klasnog karaktera društva. Učenje i obrazovanje u okolnostima kada su pomenuti uvidi u razilaženju sa obrazovno-pedagoškim zvaničnim praksama – napredne teorije, svakako, ne mogu da se integrišu kao praksa u zastareli obrazovni sistem koji čuva buržoasku ideologiju – mogu metodološki da se testiraju u manjim organizacijama ili onim koje teže omasovljenju.

Zadatak prevladavanja zastarelih modela obrazovanja zasniva se na učenju od radnika. Oni svojim instinktom i iskustvom prepoznaju način na koji pulsira savremeni ekspolatatorski kapitalistički sistem. Ostaje da radnici međusobno podele znanje sa onima koji usled životne obezbeđenosti ili društvenih privilegija nisu u mogućnosti da steknu uvide o savremenom kapitalizmu, a istovremeno gaje naklonost i rado bi se založili za društvo korenito promenjeno prema interesima radnika – društvo bez klasa, gazdi i radništva.

Doc. dr Tamara Đorđević
Koordinator Sekcije za obrazovanje pri Edukativnoj komuni Revolucionarnog saveza rada
25. januara 2020. godine u Jagodini, Republika Srbija

contact: savezrada@gmail.com
subject: EDUKATIVNA KOMUNA, Sekcija za obrazovanje / EDUCATION COMMUNE, Education section

ŽIVELO REVOLUCIONARNO SEĆANJE NA PROFESORKU LJILJANU BOGOEVU SEDLAR, ZAUVEK!
Edukativna komuna Revolucionarnog saveza rada

READ ALSO WHAT IS NOT ON THE LIST, NEVER THINK YOU ARE ALONE AND CARRY ON WITH THE REVOLUTIONARY TRADITIONS!
One of the last words of
professor Ljiljana Bogoeva Sedlar to her students,

1948-2020

U noći 24-25. januara napustila nas je naša drugarica i saradnica profesorka Ljiljana Bogoeva Sedlar.

Edukativna komuna Revolucionarnog saveza rada – u znak večnog sećanja na revolucionarni, radni i stvaralački život, neumorni svestrani šekspirijanski duh profesorke Ljiljane Bogoeve Sedlar, večnu revolucionarnu inspiraciju svojih studentkinja i studenata, koleginica i kolega, drugarica i drugova – usvaja novi produženi naziv Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” Revolucionarnog saveza rada, a svoju novosnovanu Revolucionarnu biblioteku naziva imenom Revolucionarna biblioteka “Profesorka Ljiljana Bogoeva Sedlar”.

Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” Revolucionarnog saveza rada će u saradnji sa Društvo Srpsko-kubanskog Prijateljstva Beograd preduzeti dalje konkretne korake u cilju očuvanja bogate materijalne i kulturne zaostavštine profesorke Ljiljane Bogoeve Sedlar i daljeg popularisanja njenih ideja, održavanja večnog plamena njenog značajnog revolucionarnog rada – o čemu će javnost i drugarice i drugovi profesorke Bogoeve-Sedlar biti redovno obaveštavani.

Profesorka dr Ljiljana Bogoeva Sedlar podržavala je stvaranje našeg Saveza, i rečima i delom! – ona je zauvek usadila svoju ciglu u temelje Revolucionarnog saveza rada. Njen odlazak neizmeran je gubitak za našu revoluciju, ali i njena nepresušna inspiracija!

Profesorka Ljiljana Bogoeva Sedlar je naša neukaljana revolucionarna zastava – nikada je nećemo zaboraviti!

Živelo večno revolucionarno sećanje na profesorku Ljiljanu Bogoevu Sedlar!

Hasta la victoria, siempre!

reditelj Kosta Ristić i doc. dr Tamara Đorđević
Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar”,
Revolucionarnog saveza rada

25. januara 2020. Beograd/Jagodina, Srbija

INTERNATIONAL CALL
FOR THE ETERNAL REVOLUTIONARY MEMORY ON PROFESSOR LJILJANA BOGEVA SEDLAR

Dear friends and comrades:

Our dear professor LJILJANA BOGOEVA SEDLAR, the great revolutionary and humanist – has passed away…

Please inform all the comrades and make public pronouncements!

Long live eternal revolutionary memory on our comrade professor Ljiljana Bogoeva Sedlar!

Long live eternal revolutionary memory on loyal friend of the peoples and friend of international revolutionary unity and brotherhood of the peoples, on our comrade in struggle for socialism and communism – professor Ljiljana Bogoeva Sedlar!

Long live Serbian-Cuban friendship and international friendship of all the peoples in the world!
Down with the imperialism!
Hasta la victoria, SIEMPRE!

Small nations can make world history!

Comradely greetings,
film director Kosta Ristić, attender on the EICTV Cuban film school and a student of Belgrade Faculty of Dramatic Arts film school –
student of professor Ljiljana Bogoeva Sedlar, a great friend of the Cuban people and the Cuban revolution!

Edukativna komuna “Ljiljana Bogoeva Sedlar” 
u saradnji sa Društvom srpsko-kubanskog prijateljstva, Beograd,
 27. januara 2020. godine, Beograd

In memoriam prof. dr Ljiljana Bogoeva Sedlar

29. januar 2020, Radio Beograd 2

Iznenadna smrt prof. dr Ljiljane Bogoeve Sedlar predstavlja veliki gubitak za srpsku i svetsku kritičku misao i delovanje.

Fotografija iz kratkog filma KABINET PROFESORKE LjILjANE BOGOEVE SEDLAR (Srbija, 2017) Filipa Martinovića i Koste RistićaFotografija iz kratkog filma KABINET PROFESORKE LjILjANE BOGOEVE SEDLAR (Srbija, 2017) Filipa Martinovića i Koste Ristića

Profesorka Sedlar je pohađala gimnaziju u Vašingtonu (SAD) a tokom sedamdesetih dva puta je boravila na Univerzitetu Jejl, radeći na doktorskoj disertaciji iz američke književnosti kao Fulbrajtov stipendista. Na Katedri za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Nišu predavala je Romantizam, Viktorijansku književnost i američku književnost devetnaestog i dvadesetog veka, savremenu američku književnost i Šekspira. Njenim zalaganjem otvorene su katedre za mnogobrojne predmete iz oblasti kulturologije, među kojima su i kanadske i australijske studije. Od 1990. bila je redovni profesor i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na katedri za teoriju i istoriju. Predavala je na osnovnim, masters i doktorskim studijama na Univerzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Bila je omiljen i nezaboravan profesor, veliki borac za pravdu u svetu, izvanredan tumač Šekspira, anglosaksonske književnosti, dramskih umetnosti i filma kao i civilizacijskih procesa i paradoksa u kojima moć sjedinjena sa institucionalnim znanjem proizvodi „prvenstveno željeni kadar, ranije ideologe i apologete rasizma i kolonijalizma, danas zagovornike imperijalističkog eksploatatorskog poretka”.

O Ljiljani Bogoevoj Sedlar za emisiju Kontrapunkt govore prof. dr Radmila Nastić i prof dr. Aleksandar Petrović, a slušaoci će biti u prilici da čuju i odlomke iz emisija Atlantis i Kontapunkt u kojima je bila gost.


kratki dokumentarni film
KABINET PROFESORKE LJILJANE BOGOEVE SEDLAR  7’ (Srbija, 2017)
kamera: Filip Martinović
režija: Kosta Ristić
Edukativna komuna „Ljiljana Bogoeva Sedlar“,
Revolucionarnog saveza rada Srbije

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s