Стратегија и тактика

Организација коју настојимо да формирамо треба да се определи своју стратегију и тактику. Стратегија нам даје одговор на питање, зашто ово радимо, односно шта је то што у крајњој линији желимо да постигнемо. Тактика је начин на који ћемо то да остваримо.

За почетак, можда би овако требало дефинисати наш стратешки циљ: да својом делатношћу допринесемо даљој афирмацији марксизма-лењинизма у теоријском и практичном смислу, разумевању и усвајању његових принципа од стране што већег броја људи, ради стварања услова да се поново успостави социјалистичко државно уређење у Србији а такође и у читавом свету.

Тактика коју ћемо користити прилагођаваће се условима који владају у датом тренутку, за сада као основни тактички циљ могли бисмо да одредимо: намеру да формирамо легитимну, тј. регистровану комунистичку организацију. Да бисмо спровели напред наведени основни тактички циљ, потребно је да дефинишемо кораке који могу да нас доведу до његове реализације.

ПОЛИТИЧКА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Политичка организација или партија не може да се региструје без подршке 10.000 оверених потписа пунолетних грађана Србије. Да бисмо дошли до поменутог броја грађана потребно је да ти људи:

1. сазнају за наш рад;

2. усвоје мишљење да је то што радимо исправно и потребно;

3. да закључе да је формирање те организације у њиховом интересу;

4. да одлуче да уложе лични напор и верификују свој потпис пред надлежним органом.

„КОМУНА“

Следствено наведеном, долазимо до потребе да предстојеће локалне изборе, као и парламентарне, искористимо као једну од прилика за афирмацију нашег рада. Појављивање кандидата за одборничка места на локалним изборима са листом под називом “КОМУНА” у нашој организацији, за сваку општину у којој бисмо успели да окупимо групу активиста представљало би крупан корак ка реализацији поменутог задатка. Јасно је да је претходно наведено краткорочни задатак, а да је афирмација нашег рада дугорочна.

Група грађана “Комуна” мора на својој кандидатској листи за локалне изборе да има најмање трећину одборника од укупног броја одборника у једној општинској скупштини. За сваког од тих одборночких кандидата мора да обезбеди по 30 оверених потписа грађна (наравно, са правом гласа) . Поређења ради у Јагодини Скупштина броји 21 одборника – што значи да 7 кадидата мора да подржи најмање 210 гласача.

КАПИТАЛИЗАМ

Овакав приступ условљен је владајућим околностима: са једне стране капиталистичким уређењем у самој Србији и са друге стране, патронатом страних сила над нашом земљом и народом. Упрошћено: Буржоазија држи капитал којим “купује” медије, односно кадрове и инфраструктуру и финансира свеукупне (не само пропагандне) механизме који делују у циљу сталног спутавња, сузбијања и ограничавања наступања социјализма-комунизма у нашој земљи и у свету.

Овде треба нагласити – као и у Марксово време (он је тадашњу штампу називао “стоуста буржоска штампа”), пропагандни буржоаски циљ нису сами комунисти. Зна буржоазија да пропаганда не може да утиче на комунисте, штавише , само их учвршћује у њиховим уверењима. Пропаганда је усмерена на неупућене, незаинтересоване, политички неопредељене и неактивне грађане. Они су свакако у огромној већини. Њих треба одвратити од приклањања комунистима – то је основни циљ буржоазије. Исту сврху (пре свега пропагандну) има и формирање и финансирање партија, покрета , удружења (и сл.) комунистичкој идеологији супротстављених оријентација , без обзира да ли се ради о наводно демократским, грађанским, социјалдемократским, квазилевичарским, клерикалним или неким другим партијама или орагнизацијама – сви су они полуге механизма афирмације владајућег капиталистичког система и супростављања јединој сили упереној на разарање темеља капитализма – комунистима.

КОМУНИСТИ

Мислим да још једну ствар треба непрекидно имати на уму: комуниста кроз читаву досадашњу историју комунистичког покрета никада није било много! Не мислим овде, наравно, на чланове комунистичких партија у државама у којима су били, или су и данас комунисти на власти. Мислим на праве, идејно чврсто опредељене комунисте. На оне који су то били и онда када је социјализам побеђивао и то остали када је губио своје битке са буржоазијом и ревизионизмом. Део нашег стратешког циља је увећање броја таквих комуниста. Они никада не могу бити већина, већина ће увек остати мање политична. Зато полазимо од онога што имамо, тј. од онолико чланица и чланова колико их на почетку има, а организациону структуру градимо на основи демократског-централизма, повезани са општом базом радничког, левичарског и револуционарног покрета.

адвокат Милош Вујисић, Јагодина
18. јануара 2020. у Јагодини, на Оснивачком форуму Револуционарног савеза рада