Revolucionarni savez rada Srbije


OSNIVAČKI DOKUMENTI
– principi i ciljevi –

Programske deklaracije

“Poštovane drugarice i drugovi proleteri. Nalazimo se u istorijskom trenutku našeg delovanja. Nemamo šta ili koga da čekamo.
Što smo duže pasivni, više gubimo. U prošlosti smo imali prilike da se upoznamo sa različitim levičarskim organizacijama, gde je svaka akcija započinjala pričom i završavala se na priči, polemisanju i samosažaljenju. To više ne sme da bude slučaj. Borba! Borba je nešto što mora da nas karakteriše i da nas odvaja od drugih organizacija…”

Na sastanku Osnivačkog foruma RSRS 18-19. januara 2020. godine

Osnivački forumDruga sednica AKTreća sednica AKJulska sednica AK


Arhiva: