Revolucionarni savez rada Srbije

Arhiva:


OSNIVAČKI DOKUMENTI
– principi i ciljevi –

“Poštovane drugarice i drugovi proleteri. Nalazimo se u istorijskom trenutku našeg delovanja. Nemamo šta ili koga da čekamo.
Što smo duže pasivni, više gubimo. U prošlosti smo imali prilike da se upoznamo sa različitim levičarskim organizacijama, gde je svaka akcija započinjala pričom i završavala se na priči, polemisanju i samosažaljenju. To više ne sme da bude slučaj. Borba! Borba je nešto što mora da nas karakteriše i da nas odvaja od drugih organizacija…”
undefined
Na sastanku Osnivačkog foruma Revolucionarnog saveza rada Srbije 18-19. januara 2020.

KONTAKTIRAJ
NAJBLIŽE LOKALNO POVERENIŠTVO
Revolucionarnog saveza rada Srbije