✰ Čitaj mesečne RADNIČKE DIKTATE


Izdvajamo:

Kapitalizam i katastrofa

Prirodne katastrofe, poput pandemije, razornog zemljotresa ili poplava, kao živa rana opipljivo pokazuju dekadenciju preživelog vladajućeg sistema laži, nasilja i pljačke – kapitalizma…

Međunarodna situacija i naši zadaci

Bilans nastupajuće ekonomske i socijalne krize kao dela opšte krize kapitalizma… Marksisti-lenjinisti pozvani su da odlučno istupe kao organizatori demokratskog narodnog fronta protiv kapitalističke krize, opasnosti fašizma i imperijalističkog rata…

„Periferija“ ili svetska istorija?

Cepati svet na „centar“ i „periferiju“ znači ne razumeti karakteristike epohe i savremeni svet koji je podeljen na dve velike suprotstavljene klase i na dva, stara i nova, suprotstavljena sveta…

O revolucionarnoj partiji proletarijata

Smernice Akcionog komiteta za dalju izgradnju Saveza rada. O istorijskoj nužnosti revolucionarne partije proletarijata, njenim principima, centralnom pitanju, političkoj akciji, predvođenju radnih masa…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

.

.