200 godina Fridriha Engelsa

  Ovaj novembar bio je posvećen obeležavanju 200 godina od rođenja klasika marksizma Fridriha Engelsa – kao mesec popularizacije besmrtne nauke marksizma-lenjinizma.

  „Periferija“ ili svetska istorija?

  Cepati svet na „centar“ i „periferiju“ znači ne razumeti karakteristike epohe i savremeni svet koji je podeljen na dve velike suprotstavljene klase i na dva, stara i nova, suprotstavljena sveta: kapitalistički i socijalistički…

  Loading…

  Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

  .

  .


  Prijavi se za “newsletter”: